آمار بازدید
بازدید امروز : 65
بازدید کل : 1271
کاربران آنلاین : 2

 

مهندس سید حسن علوی
مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری اصفهان

دکتر مهدی نیرومند
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

دکتر محمد جواد کارگر
عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

دکتر فاطمه عظیم زاده
رئیس مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

دکتر مجید ابن علی
عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد

دکتر مهدی دولتشاهی
عضو هیت علمی دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

 خاطره قسوریان
عضو هیت علمی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان

بهداد ناظم رعایا
عضو هیت علمی پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان 

شهناز باغبانی
عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان

دکتر محمد رضا پورعابدی
معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

دکتر محمد رضا انصاری
عضو هیت علمی دانشگاه شهررضا

حمید محمودیان
عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان

 
اطلاعیه مهم                اطلاعیه: نمایه سازی مقالات در سایت مرجع دانش (سیویلیکا)
اطلاعیه مهم
با عنایت به تجربه دبیرخانه کنفرانس ملی در برگزاری کنفرانس، نکات با اهمیتی را به اطلاع پژوهشگران می رساند. این موارد در ارتباط با چگونگی عضویت در سایت، اطلاعاتی درباره تدوین و ارسال مقالات، شرایط و مسایل صدور گواهینامه های کنفرانس، اطلاعاتی درباره هزینه های کنفرانس و ... تنظیم شده اند؛ دبیرخانه کنفرانس توصیه می نماید پژوهشگران قبل از مشارکت در کنفرانس و بویژه قبل از ارسال مقالات خود نکات اشاره شده را با دقت مطالعه و رعایت نمایند. این موارد به ترتیب ذیل می باشند:
1396/07/01 ادامه مطلب


اطلاعیه: نمایه سازی مقالات در سایت مرجع دانش (سیویلیکا)
طبق هماهنگی های به عمل آمده با سایت مرجع دانش (سیویلیکا) که بانک مقالات علمی کشور می باشد، تمامی مقالات تایید شده این کنفرانس در سایت مذکور نمایه خواهد شد
1396/07/01 ادامه مطلب


فراخوان ارسال مقاله pc2017
بدين وسيله از كليه اساتيد، پژوهشگران، مهندسان و صنعتگران دعوت مي گردد تا تجارب صنعتي و دستاوردهاي پژوهشي خود را جهت ارائه در کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر ارسال نمايند. مقالات ارسالي بايد حاوي تجارب و دستاوردهاي پژوهشي محققين باشد.
1396/03/02 ادامه مطلب


  ارکان کنفرانس
 
  معرفی کنفرانس
موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان ،کنفرانس فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر را با هدف رشد و توسعه دانش و فناوری برق و کامپیوتر برگزار می کنند. تاکید کنفرانس بر جنبه های بنیادی، کاربردی، راهبردی، توسعه ای و نیز آموزشی است که از مزایای خاص در سطح کشور برخوردار است.  

از تمامی کارشناسان، پژوهشگران، دانشگاهیان، صنعتگران و مهندسان دعوت می شود تا با ارسال مقاله و شرکت در کنفرانس، کارگاه های آموزشی با هدف تبادل یافته های پژوهشی و کاربردی خود موجب پرباری و اثربخشی کنفرانس باشند.
  محورهای کنفرانس
دبیرخانه کنفرانس

 
کد اختصاصی همايش: ۳۰۵۰۳-۹۶۱۷۰
تا همایش ...

114
برگزار کنندگان
حامیان
حامیان رسانه ای

دکتر مسعود عسکری
عضو هیت علمی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی اصفهان

دکترعبدالحسین رضائی
عضو هیت علمی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی اصفهان

دکتر میثم زارعی
عضو هئیت علمی دانشگاه دامغان 

دکتر حمید رضا بهبهانی فرد
عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دکتر مهدی خزاعی
عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

دکتر مهسا مهراد
 عضو هئیت علمی دانشگاه دامغان 

دکتر پژمان رضایی
عضو هئیت علمی دانشگاه سمنان

شهربانو فلاحیه حمیدپور
عضو هیت علمی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان

دکتر نوشین قادری
عضو هئیت علمی دانشگاه شهرکرد

اصغر کریمی
عضو هیت علمی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهان

دکتر علی نادری
عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه

دکتر علی اکبر عبدوس
عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دکتر مهدی فرزین فرد
 عضو هئیت علمی دانشگاه دامغان 

محمدرضا مصلحی
عضو هیت علمی موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی استان اصفهاناطلاعات تماس :
09307064830
pc2017conf@gmail.comکنفرانس فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
27 دی 1396 - دانشگاه اصفهان

                                        

کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر